Thông tin về các loại thuốc và phương thức IVF | Melbourne IVF

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

The Melbourne IVF Patient Portal is exclusively made available to Melbourne IVF patients, to allow them to share their experiences and support each other through their fertility treatments.

Existing patients registration

Sign in

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive. Forgotten your password?

Register

This section of the Melbourne IVF website is made exclusively available to GPs, Obstetricians and Gynaecologists.

For more information, please contact us.

Doctor registration
New enquiries
1800 111 483
Existing Patients
03 9473 4444
Clinic phone numbersBook an appointmentEmail us

Thông tin về các loại thuốc và phương thức IVF

Hướng dẫn về Điều trị IVF (A Guide to IVF Treatment)

Chuyên viên về Khả năng Sinh sản của quí vị sẽ đề nghị phương pháp điều trị thích hợp nhất cho nhu cầu của quí vị. 

Quí vị có thể chọn lựa một trong những phương pháp điều trị hiện thời sau đây:

Gây rụng trứng (Ovulation Induction)

Gây rụng trứng thường được đề nghị cho phụ nữ không tự rụng trứng đều đặn và phải uống thuốc để gây rụng trứng bằng cách khiến trứng được tạo thành trong buồng trứng và được thả ra.  Gây rụng trứng cùng với gây thụ tinh trong tử cung/dạ con là cách thức điều trị đầu tiên chứng vô sinh không giải thích được của phụ nữ có trứng rụng đều đặn, có ống dẫn trứng thông suốt và khi tinh trùng bình thường. 

Gây Thụ tinh trong Tử cung/Dạ con (IUI) (còn có tên là Thụ tinh Nhân tạo) (Intrauterine Insemination (IUI) (also known as Artificial Insemination))

Gây thụ tinh trong tử cung là việc đặt để tinh dịch được xử lý của người bạn đời nam (hoặc của người hiến tinh) xuyên qua cổ tử cung và vào trong tử cung gần ngày trứng rụng .

Phương thức nầy có thể được áp dụng trong một chu kỳ tự nhiên hoặc với cách kích thích hocmon nhân tạo (nghĩa là gây rụng trứng), tuy nhiên sự gây thụ tinh trong tử cung bằng cách kích thích hocmon nhân tạo gần như lúc nào cũng được chọn lựa.

Thụ thai trong ống nghiệm (IVF) (In Vitro Fertilisation (IVF))

Phương pháp IVF thông thường đặt cái trứng từ người bạn đời nữ chung với nhiều ngàn tinh trùng (điển hình là 100,000) được xử lý từ mẩu nghiệm tinh dịch cung cấp từ người bạn đời nam, và để quá trình thụ thai xảy ra trong cái dĩa nuôi cấy trong phòng thử nghiệm trong vòng nhiều giờ.  Sau đó thì các phôi thành hình được nuôi lớn trong phòng thử nghiệm trong khoảng thời gian 2–5 ngày trước khi được chuyển vô tử cung người phụ nữ theo phương thức đơn giản được gọi là di chuyển phôi.  

Tiêm Tinh dịch vô chất Tế bào (ICSI) (Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI))

ICSI là phương pháp dùng máy vi thao tác rất đặc biệt để tiêm thẳng một tinh trùng đơn độc vô mỗi trứng.  Vì vòng kính trứng của con người chỉ là một phần mười cũa một millimét và tinh trùng lại nhỏ hơn 100 lần, phương thức rất tế nhị nầy được thực hiện dưới kính hiển vi bởi những chuyên viên phôi có kỹ năng rất cao.  Cách thức nầy cũng được sử dụng trong trường hợp tinh trùng được rút ra bằng phẩu thuật từ ống dẫn sinh dục nam khi tinh trùng không có trong tinh dịch.

Bịnh nhân theo cách điều trị ICSI sẽ theo chu kỳ điều trị IVF từ đẩu tới cuối. Phương thức ICSI sẽ được thực hiện trong phòng khám nghiệm như đã trình bày với quí vị trước khi điều trị.

Các Chu kỳ Điều trị Làm tan đá (sử dụng Phôi Đông lạnh) (Thaw Treatment Cycles (using Frozen Embryos))

Cất giữ phôi bằng cách đông lạnh, được gọi là sự duy trì lạnh, giữ lại các phôi lành mạnh dư thừa để sử dụng trong tương lai.

Ở Melbourne IVF khoảng phân nửa vụ sinh đẻ của chúng tôi, trong nhiều năm qua, là kết quả của việc chuyển các phôi đông lạnh/làm tan đá.  Chuyển phôi đông lạnh là phương thức ít phức tạp và ít tốn kém hơn chu kỳ kích thích IVF nhiều.

Thông tin về các loại Thuốc và các Phương thức Điều trị IVF (Information about IVF Treatment Medications and Procedures)

Thông tin sau đây nói về các loại thuốc và phương thức điều trị IVF (và nên được xem chung với các họa đồ về quy tắc chu kỳ điều trị IVF ở trang 36-41 của quyển Quá trình Chăm sóc của Quí vị (Your Pathway of Care )

Các loại Thuốc được sử dụng trong các Chu kỳ Điều trị IVF (Medications used in IVF Treatment Cycles)

Thuốc Uống Ngừa thai (OCP) (Oral Contraceptive Pill (OCP))

Thuốc uống ngừa thai (OCP) giúp chúng tôi điều hòa chu kỳ của quí vị bằng cách ngăn chặn trứng rụng và thay đổi niêm mạc tử cung/dạ con để tránh sự cắm ghép trong giai đoạn giảm điều tiết của chu kỳ quí vị.

Thuốc OCP được sử dụng trong chu kỳ nầy là Microgynon.

Sự Giảm Điều tiết (Down Regulation)

Các loại thuốc được sử dụng để ngăn chặn các hocmon tự nhiên của chính quí vị (được gọi là giảm điều tiết) để chúng tôi có thể điều khiển chu kỳ của quí vị.  Khi Hocmon Kích thích Nang được cho vào và các nang của quí vị bắt đầu nẩy nở thì điều nầy sẽ khiến các trứng trong nang không bị thả ra tự nhiên (nghĩa là, trứng rụng).

Thuốc giảm điều tiết là loại thuốc xịch mũi  (Synarel) hoặc thuốc chích (Lucrin).

Sự Kích thích (các Hocmon Kích thích Nang) (Stimulation (Follicle Stimulating Hormones))

Sự kích thích bắt đầu với Hocmon Kích thích Nang (FSH). FSH là một hocmon nhân tạo có tác dụng kích thích sự phát triển của các nang trong buồng trứng (hãy nghĩ đến một túi nhỏ đựng trứng ).  Đương nhiên sẽ có một số nang sẳn sàng nẩy nở mỗi tháng nhưng chỉ có một nang đạt mức trưởng thành.  Bằng cách cho vào một lượng FSH cao hơn số lượng được tạo ra tự nhiên mỗi tháng, chúng tôi có thể có thêm một số nang thông thường không đạt mức trưởng thành.  Như vậy chúng tôi có thể thu gom thêm trứng để làm tăng thêm cơ hội thực hiện thụ tinh và sau đó cơ hội mang thai. 

Thuốc chích Hocmon Kích thích Nang là Gonal-F hoặc Puregon.

Thuốc chích Đối kháng (Antagonist Injection)

Nếu quí vị theo chu kỳ IVF đối kháng, quí vị cần thêm một loại thuốc chích gọi là thuốc đối kháng.  Một khi các nang cũa quí vị đạt đến 14mm hoặc to hơn, sự rụng trứng có thể xảy ra tự nhiên, cho nên cần tiêm thuốc đối kháng để ngăn chặn sự gia tăng bài tiết Hocmon hoàng thể tự nhiên trước khi trứng rụng.

Các thuốch chích đối kháng là Orgalutran hoặc Cetrotide.

Thuốc chích gây phản ứng (Trigger Injection)

Vai trò của thuốc chích gây phản ứng là khiến các trứng đạt giai đoạn sau cùng của mức trưởng thành để sẳn sàng được thu gom và chỉ chích một lần thôi.  Trong ngày cần chích thuốc chúng tôi sẽ cho quí vị biết chính xác giờ tiêm thuốc (thông thường là 37 tiếng trước khi thu gom trứng).

Các thuốch chích gây phản ứng là Pregnyl hay Ovidrel.

Hổ trợ trong Giai đoạn Hoàng thể (Luteal Phase Support)

Các thuốch hổ trợ trong giai đoạn hoàng thể được sử dụng để niêm mạc tử cung/dạ con (màng trong tử cung) ở mức tốt nhất cho việc cắm ghép phôi.

Các thuốc Hổ trợ Giai đoạn Hoàng thể là thuốc đặt vào âm đạo Crinone và Progesterone Pessaries.

Các Phương thức Liên hệ đến các Chu kỳ Điều trị IVF (Procedures Associated with IVF Treatment Cycles)

Chụp siêu âm để kiểm tra Giảm Điều tiết (The Down Regulation Scan)

Âm đạo được chụp siêu âm để kiểm tra không có sự nẩy nở nang hay buớu và màng tử cung/dạ con (niêm mạc tử cung) vẫn mỏng.

Chụp siêu âm để kiểm tra Kích thích (Stimulation Scan)

Khi chụp siêu âm âm đạo chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị (y tá phòng khám địa phương hay nhân viên nơi chụp siêu âm được chuyên viên của quí vị chọn) sẽ đo độ dầy của màng, kích thước và số lượng nang trong cả hai buồng trứng.  Sau đó có thể quí vị cần trở lại phòng khám trong vòng vài ngày để chụp siêu âm thêm một lần nữa và/hay thử nghiệm máu.  Có thể lượng FSH sẽ được gia tăng lúc đó.

Thử nghiệm máu (Blood tests)

Các cuộc thử nghiệm máu sẽ được sắp xếp trong suốt chu kỳ của quí vị để kiểm tra mức hocmon của quí vị và đảm bảo mức hocmon của quí vị không bắt đầu gia tăng (nghĩa là, mức hocmon không gia tăng như thường xảy ra trước khi trứng rụng).

Phương thức Thu gom Trứng (Egg Collection Procedure)

Chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị sẽ chỉ định những ngày có thể chích thuốc gây phản ứng, và việc thu gom trứng sẽ xảy ra khoảng 37 tiếng sau đó.  Phương thức thu gom trứng được thực hiện ở nhà thương trong ngày sau khi được gây tê mê và trong vòng 20-30 phút.  Phương thức được thực hiện với que thông siêu âm (như máy được sử dụng khi quí vị chụp siêu âm) có gắn một mũi kim mỏng.  Kim sẽ được luồn qua thành âm đạo vào buồng trứng và nang sẽ được rút ra từng cái một.  Chất nang lỏng sẽ được chuyển qua liền cho chuyên viên nang của Melbourne IVF và được kiểm tra xem trong đó thực sự có trứng hay không.  Quá trình nầy được tiếp tục cho tới khi rút ra tất cả các nang thấy qua siêu âm.  Sau đó phương thức nầy được làm lại với buồng trứng bên kia.   Quí vị cần có người lái xe hoặc đưa quí vị về nhà sau lần siêu âm nầy và không nên có ý định đi làm hôm đó. 

Chuẩn bị việc thu gom trứng:  Trước khi thu gom trứng quí vị cần rửa sạch phấn son, nước sơn móng tay, cởi hết vàng vòng, và không ăn uống trong vòng ít nhất sáu giờ trước phẩu thuật.  Nếu quí vị đang uống thuốc thường xuyên, cứ tiếp tục uống với một hớp nước nhỏ thôi.  Trước đó quí vị đã được cho biết là không nên hút thuốc trong khi mang thai và hơn nữa là không nên hút thuốc ít nhất 24 tiếng trước phẩu thuật.

Ngày thu gom trứng:  Xin nhớ mang theo thẻ Medicare của quí vị và chi tiết về bảo hiểm sức khỏe tư.  Tùy theo cách quí vị đã chọn lựa để trả tiền chi phí cho bịnh viện xin quí vị cũng mang theo tiền để trả thẳng cho bịnh viện trong ngày ngay lúc đó khoảng tiền không được Medicare hoàn trả.

Vai trò của người bạn đời nam nếu sử dụng tinh dịch tươi:  Bạn đời của quí vị cần xuất tinh trong ngày/đêm phải chích thuốc gây phản ứng nghĩa là 2 ngày trước phương thức thu gom trứng, và tránh xuất tinh cho tới ngày thu gom trứng.  Nếu sử dụng tinh trùng đông lạnh hay được hiến, tinh trùng sẽ được làm tan đá trong ngày thu gom trứng.

Trong ngày thu gom trứng bạn đời của quí vị cần cung cấp mẩu nghiệm tinh trùng tươi, và đã được cho biết giờ làm việc nầy.  Các người bạn đời muốn làm việc nầy ở nhà, xin thông báo cho y tá để được cung cấp một lọ đựng mẩu nghiệm và chỉ dẫn cách chuyển mẩu nghiệm. 

Vài cặp có thể muốn đông lạnh và giữ lại tinh trùng để sử dụng sau nầy.  Xin bàn chuyện nầy với chuyên viên về khả năng sinh sản trước khi khởi sự chu kỳ.

Chi tiết Nhập viện Bịnh viện Một ngày:  Quí vị sẽ nhận được quyển thông tin hướng dẫn bịnh nhân nhập viện để điều trị.  Nếu quí vị được điều trị tại Bịnh viện East Melbourne Specialist Day Hospital, thông tin cho bịnh nhân được đăng trên website  www.emsdh.com.au.

Sau phương thức thu gom trứng:  Trước khi xuất viện quí vị sẽ được một lá thư cho biết đại khái số trứng thu gom được và con số chính xác (sau cuộc nghiên cứu thêm trong phòng thử nghiệm) sẽ được công nhận vào thời điểm chuyển phôi.  Vì bị ảnh hưởng của thuốc tê mê quí vị sẽ không thể lái xe, đi làm hay ở nhà một mình khi xuất viện sau phẩu thuật trong ngày.  Chúng tôi có thể cung cấp các giấy chứng nhận bịnh (trong giấy không có ghi việc điều trị của quí vị hay ghi các địa chỉ của Melbourne IVF).  Xin cho chuyên viên về khả năng sinh sản biết hay liên lạc với họ nếu quí vị muốn sắp xếp việc nầy. 

Sau phương thức nầy quí vị sẽ bị đau một chút;  bị co thắt bụng là điều bình thường - và quí vị có thể uống Panadol hay Panadeine và đắp túi ấm cho đở đau.  Nếu thấy không đở đau xin liên lạc nhóm y tá của quí vị để được hướng dẫn.  Yêu cầu quí vị đừng uống Aspirin, Ibuprofen hay Naprogesic trừ khi có sự chỉ định của chuyên viên về khả năng sinh sản vì các thuốc nầy có thể ảnh hưởng đến sự cắm ghép và/hay việc hoàng thể.

Quí vị có thể ra một ít máu màu đỏ nhạt hay nâu đậm trong vài ngày, từ những chổ bị đâm trong thành âm đạo.  Nếu quí vị ra máu nhiều xin liên lạc y viện.  Tùy theo tâm trạng của quí vị, quí vị có thể đi làm trở lại và sinh hoạt bình thường sau ngày thu gom trứng. 

Phương thức Chuyển Phôi (Embryo Transfer Procedure)

Thông thường phương thức chuyển phôi không cần gây mê, chỉ để dụng cụ nong âm đạo vào âm hộ, và đẩy nhẹ một ống mềm nhỏ (vòng kính khoảng 2–3mm) gọi là que thông, vô cổ tử cung.  

Sau đó phôi được đặt trong tử cung.  Phương thức chỉ mất vài phút và thông thường rất ít đau.  Không cần phải kiêng cử gì sau phương thức chuyển phôi.  Chồng/bạn đời của quí vị có thể có mặt lúc làm việc nầy.  Sau đó quí vị sẽ gặp các y tá để sắp xếp thuốc hổ trợ giai đoạn hoàng thể rồi được đi về nhà hay trở lại đi làm liền.

Sau phương thức nầy thường bị tiết một ít chất nhờn từ âm đạo nên cần mặc miếng lót.  Buổi chiều sau khi chuyển phôi quí vị sẽ bắt đầu uống thuốc (crinone hay progesterone) để đảm bảo niêm mạc tử cung /dạ con (màng trong tử cung) ở mức cắm ghép phôi tối đa.  Quí vị sẽ tiếp tục việc nầy trong vòng hai tuần.

Thử nghiệm có thai (Pregnancy test)

Các cuộc thử nghiệm có thai được các y tá sắp xếp hai tuần sau việc chuyển phôi và được thực hiện tại East Melbourne hoặc các phòng khám địa phương.   Thử nghiệm có thai phải được thực hiện sau khi chuyển phôi dù cho quí vị có ra máu,  để xem có lượng hocmon thụ thai hay không.  

Nếu kết quả thử nghiệm thụ thai dương tính, các y tá sẽ yêu cầu quí vị lấy hẹn gặp chuyên viên về khả năng sinh sản (hay nơi siêu âm được chuyên viên về khả năng sinh sản chọn) để chụp siêu âm thường khi mang thai khoảng 6 tuần (2 tuần sau khi thử máu).  Thỉnh thoảng cần thử máu thêm để theo dỏi tiến triển mức hocmon thụ thai trước khi siêu âm.  Chụp siêu âm sẽ công nhận số túi  (nghĩa là số em bé) và nhịp tim.   Bác sĩ gia đình hay chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị có thể giới thiệu quí vị đến bác sĩ sản khoa địa phương, nếu quí vị chưa có sẳn. 

Tiếc thay kết quả thử nghiệm thụ thai có thể là âm tính và quí vị phải đương đầu với sự thất vọng nầy cùng với quyết định phải làm gì kế tiếp.  Thường thì các bịnh nhân muốn làm bước kế tiếp càng sớm càng tốt.  Như vậy quí vị có thể tính đến chuyện sắp xếp một cuộc hẹn tái xét với chuyên viên về khả năng sinh sản khoảng 3 tuần sau việc chuyển phôi và khi biết kết quả điều trị.  Điều nầy sẽ làm giảm sự trì trệ trong việc bàn thảo và đồng ý những bước kế tiếp trong việc điều trị.  Hoặc có thể quí vị muốn bàn những sắp xếp tiếp theo với chuyên viên về sinh sản vào lúc chuyển phôi.   

Nếu quí vị có giữ phôi đông lạnh và muốn bắt đầu điều trị bằng cách sử dụng các phôi đông lạnh nầy, quí vị có thể liên lạc các y tá để bàn việc bắt đầu chu kỳ làm tan đá.

Các Phương thức của Phòng thử nghiệm (Laboratory Procedures)

Việc Trứng Thụ Tinh:  Trứng thu gom được mang đến phòng thử nghiệm, đặt trong môi trường cấy và được phân loại vì không phải tất cả trứng đều trưởng thành hay tiến triển bằng nhau.  Sau đó cùng trong ngày tinh trùng được xữ lý, và nếu quí vị theo IVF tinh trùng được để chung với trứng trong cái dĩa để quá trình thụ tinh xảy ra tự nhiên.  Nếu quí vị theo ICSI, chuyên viên phôi sẽ đặt một tinh trừng vô trứng, để thụ tinh.  Quí vị có thể chọn đặt tinh trùng vô tất cả các trứng thích hợp, hay chỉ vài trứng và điều nầy đã được bàn trước với quí vị trước khi khởi sự điều trị. 

Sau ngày thực hiện phương thức IVF/ICSI các khoa học gia sẽ nhìn kỹ các trứng để chuẩn định việc thụ tinh đã xảy ra và sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của các trứng trong thời gian 2–5 ngày sau đó (tùy theo yêu cầu của chuyên viên về khả năng sinh sản của quí vị) trước khi chuyển phôi.

 

Back to top